La memòria del RCD Espanyol tenia un far i es deia Jordi

Per Sant Jordi
el llibre
"Història del
RCD Espanyol 1900-2021"
Edició en català
i castellà.

El 30 de enero nos dejó Joan Vilches, una persona que sentía pasíon por
la fotografía y por el RCD Espanyol. Descansa en pau, amic Joan.
web counter
Actualització: abril 2022